Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Kontakt informacije

Adresa: Kurta Schorka 14, Sarajevo 71 000
E-mail: info@centrotrans.com
Web: www.centrotrans.com

Autobuska stanica

Adresa: Put života 8; Sarajevo 71000
Informacije: +387 33 213 100
Rukovodilac autobuske stanice: +387 33 666 134
Fax: +387 33 215 086
E-mail: autobuskastanica@centrotrans.com

Tehnički pregled vozila:

Telefon: + 387 33 770 858
Fax: + 387 33 770 860
E-mail: tehnickipregled@centrotrans.com

Centroservis:

Telefon: +387 33 770 884; +387 33 770 857
E-mail: centroservis@centrotrans.com

Poslovne jedinice

Kiseljak:
Telefon: +387 30 879 132;
Fax:+387 30 879 501

Visoko:
Telefon: +387 32 735 830;
Fax: +387 32 735 768

Kakanj:
Telefon: +387 32 555 579

Turističke agencije

u Sarajevu:

Agencija FERHADIJA
Ferhadija 16, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 205 481; Fax: 033 211 282
E-mail: aranzmani@centrotrans.com

Agencija OPĆINA NOVI GRAD
Bulevar Meše Selimovića 97
Telefon/fax: 033 407 660
E-mail: novigrad@centrotours.ba

u Zenici:

Maršala Tita br. 63, 72000 Zenica
Telefon: 032 409 409; Fax: 032 402 624
E-mail: zenica@centrotrans.com


Centrala:

Telefon: +387 33 770 800
Fax: +387 33 770 853Sektor prodaje vanrednog prijevoza:

Adresa: M.M. Bašeskije 5; Sarajevo 71000
Telefon: +387 33 464 048;
Fax: + 387 33 464 040
E-mail: prodaja@centrotrans.com

Saobraćajna služba:

Saobraćaj: +387 33 770 888

E-mail:
Međunarodni saobraćaj: saobracajMGS@centrotrans.com

Gradski saobraćaj:
saobracajPGS@centrotrans.com


Olovo:
Telefon: +387 32 825 230;
Fax: +387 32 825 640

Ilijaš:
Telefon: +387 33 400 027;
Fax: +387 33 400 473Agencija BUS STANICA

Put života 8, 71 000 Sarajevo
Telefon: 033 214 959; Fax: 214 959
E-mail: agencijaAS@centrotrans.com

Agencija MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
Kurta Schorka 36
Telefon/fax: 033 407 661
E-mail: aerodrom@centrotours.ba

u Neumu:

Kralja Tomislava bb, 88390 Neum
Telefon/fax: 036 880 396
Mobitel: 061 899 915
E-mail: neum@centrotrans.com

Za sva vaša pitanja, primjedbe i prijedloge, molimo vas pošaljite nam poruku.

Sva polja upita su obvezna.

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail:*
Vrsta upita:*
Poruka:*
CAPTCHA CODE:*
više manje